Voerbjerglund Haveselskab

Under Info finder du links til oplysninger om vores Haveselskab

bane til Aalborg Lufthavn

https://banedanmark.dk/Borger/Baneprojekter/Ny-bane-Aalborg-Lufthavn

Generalforsamlingen 2019 afholdes 18. marts 18.30

Har du forslag, der skal tages op, så send en mail til formanden.

 

Ifølge Vejlovens paragraf 70 og Privatvejslovens paragraf 98 straffes hundeejere med bøde,
hvis de ikke samler hundens efterladenskaber op.

Vis hensyn!  - kør højst 20 KM/timen!
 

En del har set rotter i deres have. Man er pligtig til at indberette dette til Kommunen:

telefon: 99312397 eller mail: miljoe-front@aalborg.dk