Voerbjerglund Haveselskab

Under Info finder du links til oplysninger om vores Haveselskab

bane til Aalborg Lufthavn

https://banedanmark.dk/Borger/Baneprojekter/Ny-bane-Aalborg-Lufthavn

 

 

Ifølge Vejlovens paragraf 70 og Privatvejslovens paragraf 98 straffes hundeejere med bøde,
hvis de ikke samler hundens efterladenskaber op.

Vis hensyn!  - kør højst 20 KM/timen!
 

En del har set rotter i deres have. Man er pligtig til at indberette dette til Kommunen:

telefon: 99312397 eller mail: miljoe-front@aalborg.dk