TILBAGE

Følgende ting sker ved køb og salg af et kolonihavehus:

 1. Sælger retter henvendelse til formanden med ønske om salg/overdragelse.
 2. Formanden orienterer "Vurderingsnævnet", som tager kontakt til sælger.
 3. Huset skal vurderes af "Vurderingsudvalget" ved salg.
 4. Sælger skal være tilstede ved vurderingen, og betaler "Vurderingsudvalget" 500,00 Kr.
 5. Vurderingsudvalget udarbejder/beregner vurderingen.
 6. Vurderingsformularen/den endelige vurdering sendes til formanden samt udleveres til køber og sælger.
 7. Haveselskabet/formanden skal have følgende oplysninger:

  Havens nummer.
  Salgspris, som er aftalt med køber.
  Andet, som er aftalt med køber. F.eks. pris på løsøre (inventar/redskaber).
  Købers navn, folkeregisteradresse samt tlf/mobil nr. samt fødselsdata og emailadresse.
   
 8. Formanden udarbejder overdragelsespapirer og ny lejeaftale.
 9. Formanden aftaler sted og mødetidspunkt for overdragelse med sælger og køber.
 10. Alle tre skal være tilstede. (evt. fuldmagtshaver)
 11. Sælger betaler 1.000,00 Kr. til haveselskabet/formanden. (Overdragelsesgebyr)
 12. Køber betaler 1.000,00 Kr. til formanden. (Indmeldelsesgebyr).
 13. Køber har en fortydelsesret på 6 hverdage fra underskrift af papirer. Fortryder køber, skal han betale sælger 1% af aftalte købspris.
 14. Papirer underskrives og normalt foretages betaling af det aftalte købsbeløb til sælger.
 15. Er papirer udfærdiget og salg/overdragelse annulleres medfører dette, at sælger skal betale et administrationsgebyr på 100,00 Kr.

I forbindelse med overdragelsen modtager den nye havelejer en kopi af og en orientering om haveselskabets love og regler, regler for Nordjysk Kreds samt de kommunale regler for kolonihaver i Aalborg Kommune. Sælger modtager kopi af vurderingen. Under "vedtægter" er der links til diverse regler for kolonihaver.