Tilbage

Referat fra generalforsamlingen 2010

Referat for generalforsamlingen 2011

Referat fra generalforsamlingen 2012

 

 

”Haveselskabets Voerbjerglund”

Referat fra generalforsamlingen 2009
d. 04. 03. 2010

 

1.    Valg af dirigent; Knud Vaarning

2.    Bestyrelsens beretning ved Holger Riis.

Holger fortalte at han overtog formandsposten posten efter Erik for et år siden. Der blev åbnet for vandet d. 28/03-2009. Der var 7 haver hvor der blev proppet haner af - lukket stophaner, skåret rør, og lukket for haner udvendig. Opsigelse af gruppe-forsikring med Codan medførte at bestyrelsen skulle kontrollere at alle havde en brandforsikring på havehuset da dette er lovpligtigt. Det tog ca., 7 måneder før den sidste havde vist sin forsikrings kvittering. Standerhejsning var den 02/02. 2009 hvor vi hejste det nye flag som vi har fået af Danmarks- Samfundet i 2008 der var mødt 67 personer op vi var nede ved biksen og få en Voerbjergplatte + småkager og kaffe. Igen i år var der mødt mange op til Sch. Hans aften hvor der var bål og hygge bagefter, vejret var nogen lunde. Loppemarked den 04/7. 2009 var der ikke så mange mødt op til da vejret ikke var så godt.

Sommerfesten den 01/08-2009 var også godt besøgt men der mangler stadig børn til lidt leg om eftermiddagen, om aften var der spisning, hel stegt pattegris og salat. Musik af Heino ca, 67 personer dejlig aften. Der var indvielse af vores krolf - bane om eftermiddagen.

Biksen har åben hver anden lørdag for salg af døde duer, lotteri og platter, der er også Banko,Linedance, stavgang, vandre og cykelture. Der er kommet ny beplantning ved portalen. Der blev solgt 27 haver plus et par kontraktændringer, 2stk. ved tvangssalg og 1pga. dødsfald.

Høstfest og præmieuddeling foregik igen i år i Lindholm Søpark vi havde alle dejlig aften, der var godt fremmøde, Heino spillede op til dans. Der blev også indkøbt nye hækplanter, Efter den sidste havevandring blev der sendt brev til 31 haveejer om at deres hække var for høje/lave. Der blev lukket for vandet den. 31/10 2009. Der var 4 frostsprængninger. Tyveri 1 kano og 2 solfanger. Vandforbrug i 2009 = 2805kbm. 504 mindre end 2008. Klipning af hække er udsat til efter påske, ny dato for flisning af hæk affald vil blive opslået i tavlen. Vi har fået en hjemmeside som hedder         www.voerbjerglund.dk                  Tak til Vurderingsnævnet.  Søren for at holde vejen og Frede for at holde græsset.     

 

3, Haveselskabets regnskab, vedtaget.

4. Festudvalgets regnskab. Vedtaget.

5. Indkomne forslag, forhøjelse af haveleje (600kr, årlig) vedtaget.

5.2. indkomne forslag fra have nr. 14. oprydning i haveselskabet i starten af sæsonen og indkøb af branddasker som skal opsættes forskellige stede i haveselskabet blev vedtaget. Bomme opsat ved haveselskabets indkørsel blev forkastet med stort flertal.

6. Godkendelse af budgettet for 2010 blev godkendt.

7, Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

a. Erling Holm Nielsen have nr. 40 blev valgt.

b. Flemming Jensen have nr. 69 blev valgt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Valgt blev 1.supl. Lars Johnson have nr. 90 og 2. supl. Hartmann Nielsen have nr. 105.

9, Valg af revisor Knud Vaarning genvalgt

10, Valg af revisorsuppleant for 1 år Louise W, Jensen have nr. 81

11. Valg til vurderingsnævn Der var skriftlig afstemning Erik Jørgensen have nr. 77. 38 stemmer Børge Andersen have nr. 83. 39 stemmer Elis Ubbesen have nr. 116. 38 stemmer Bo Pedersen have nr. 14. 4 stemmer, Så Erik, Børge og Elis blev valgt.

12. Valg til Festeudvalget for 2 år.

Didde Sværdpiil have nr. 14. blev valgt.

Allan Ubbesen have nr. 137 blev valgt.

Have nr. 77 Erik Jørgensen foreslog bestyrelsen at ansøge Tryg-Fonden om en hjertestarter og undersøge hos Aalborg Kommune angående borde og bænke.

Der var fremmødt 79 personer heraf var 49 stemmeberettige.

Generalforsamlingen varede 2½ time.

 

 

God Sommer til alle medlemmer og Deres Familier.

 

Husk kun 20km. I Haveselskabet.

 

 

PS. HUSK VORES CONTAINER KUN ER TIL KØKKENAFFALD. IKKE TIL ALT MULIG ANDET.

 Tilbage