Kloakering

Aalborg Kommune har i 2020 og 2021 afsat 10 millioner til kloakering.

Det forventes at kloakeringen begynder i Voerbjerglund og Aablink.

Dispensation

For huse bygget før 2004 kan der søges dispensation for byggereglerne, hvis disse ikke overholdes efter nuværende regler.
Send en tegning over huset med afstand til skel og nærmeste nabo til formanden,
så vil den blive videresendt til Kommunen og Kredsen.