Havevandring

Næste havevandring: Se kalender

Bestyrelsen er i flg. lovene forpligtet til, først i måneden fra maj til 30. september, at efterse haver, veje, stier og hække.
Finder bestyrelsen ved disse eftersyn, at haver, veje, stier ikke er vedlige-/renholdt vil de pågældende lejere blive idømt et strafgebyr, samt få en frist på ca. 14 dage til at rette forholdet.
Strafgebyrer er pligtige gebyrer i forhold til lejeaftalen.

Det er bestyrelsens subjektive vurdering, der afgør, om en have ikke overholder haveselskabets ordensregulativ.

Bestyrelsen kigger efter følgende:

  1. Er vejen renholdt til midten

  2. Er P-/vendeplads renholdt (gaden skal i fællesskab holde vendepladsen ren)

  3. Gror der "fremmedlegemer" (planter/ukrudt, selvsåede træer o. lign.) i hækken

  4. Er der langs hækken renset for ukrudt, så dette ikke gror ind til naboen.

  5. Er det generelle indtryk, at haven er misligholdt (vildtvoksende ukrudt over det hele)

  6. Ligner haven en losseplads

  7. Er hækken klippet (2 gange årligt)

  8. Hvilke haver kan indstilles til præmier (afgøres af havekonsulent + præmieudvalg Nordjysk Kreds)

  9. Skal der indkaldes til fællesarbejde (pasning af friarealerne)

 

Tilbage