Pegefingeren!

Det er det man sommetider glemmer, men som kan give problemer for dig og uønsket besvær for bestyrelsen!

 1. Adresseændring skal meddeles bestyrelsen!
  Når f.eks. bestyrelsen udsender girokort vedr. haveleje og brevet kommer tilbage med påtegningen: "Adressaten ukendt", så kan lejer efter reglerne opsiges med 14 dages varsel! Breve skal KUN sendes til sidst kendte adresse! Derfor husk det!
 2. Telefonnummer!
  Vi kan ikke kontakte dig, hvis dit hus brænder eller i andre uheldige tilfælde. Huske at meddele nyt nr.
 3. Forsikring!
  Det er en lovpligtig forsikring mod brand og med miljø! Om du vil have forsikret indboet, er op til dig.
 4. Kvittering for betalt forsikring skal forevises sekretæren, Hanne Pedersen have 133, senest 1. maj HVERT ÅR!
 5. Aalborg Kommune har skærpet kravene vedr. til-og ombygning. Tegning skal indsendes til bestyrelsen og godkendes før byggeri tillades. Bestyrelsen sender skriftlig besked vedrørende godkendelse.

Tilbage