Byggetilladelser.

Ved nybyggeri, ombygning eller tilbygning skal der indleveres tegninger med mål 1:10, vedrørende byggeriet, til Haveselskabets bestyrelse.

Bestyrelsen er godkendende myndighed.

Bestyrelsen skal påse, at alle love og regler vedr. byggeri overholdes. Såfremt der sker overtrædelse af vedtægter for byggeri, kan godkendelse ikke gives. Byggeriet eller den del af byggeriet, som ikke følger reglerne, skal fjernes eller ændres, således at regler og vedtægter overholdes. Byggeriet skal overholde reglerne ved salg! Salg kan ikke finde sted, hvis byggeriet ikke overholder reglerne.

Få de seneste regler hos bestyrelsen.

Tilbage