På generalforsamlingen 10. marts 2011 blev følgende ændringer vedtaget:

 1. Takster for køb og salg ændret, således at både køber og sælger betaler 1.000 Kr. ved overdragelse.
 2. Prisen for propning af haner, i forbindelse med åbning for vandet, forhøjes til ialt 300 Kr.
 3. Ved længerevarende vandudslip, i forbindelse med åbning for vandet, hvor lejeren ikke er tilstede,betales for det antal kubikmeter, der spildes.
 4. Senest 1. maj hvert år, skal alle lejere forevise betalt kvittering for "Brandforsikring m. Miljø". (Strafgebyr 300 Kr. og evt. opsigelse af lejemål kan blive konsekvensen, hvis dette ikke overholdes)
 5. Der etableres en 5 kubikmeter "Molok" i renovationsområdet.
 6. Marie Andersen tiltræder som kasserer.
 7. Kurt Havn Eriksen blev nyt medlem i bestyrelsen
 8. Hartmann Nielsen blev nyt medlem af bestyrelsen
 9. 1. suppleant til bestyrelsen blev Margit Christensen
 10. 2. suppleant til bestyrelsen blev Vagn Kristensen
 11. Louise W. Jensen blev valgt som revisor
 12. Mette Møller valgt som revisorsuppleant
 13. Erik Jørgensen, Børge Andersen og Søren Davidsen blev valgt til vurderingsudvalget.
 14. Joan Strandberg Jensen og Hartmann Nielsen blev valgt til aktivitetsudvalget.

TILBAGE

På generalforsamlingen marts 2013 ud trådte Kurt Havn Eriksen af bestyrelsen. Ind trådte Margit Christensen.
Formand og sekretær blev genvalgt. (Holger Riis og Hanne Pedersen)
Suppleanter til bestyrelsen blev: Frede og Vagn Kristensen
Mette Møller Pedersen blev valgt som revisor.
Til Aktivitetsudvalget valgtes Kristina Riis, Erik og Joan blev genvalgt.