Tilbage

 

Tak fordi I mødte så talrigt op og hjalp til med oprydningen i vores
område, som nu igen ser rent og nydeligt ud!

Fællesarbejde lørdag den 17. april 2010

Vi mødtes nede ved biksen kl. 10,00 hvor der blev lavet nogle hold, som gik rundt i haveselskabet for at samle affald op.

Der var mødt ca. 35 personer op, og der var meget affald. Bl. a. en knallert som var
skrællet, indkøbsvogn og en cykel. Holger ringede til politiet og spurgte om vi
måtte tage det med på genbrugspladsen, men fik besked på at det måtte vi ikke,
så det blev stillet ved portalen, så politiet kunne afhente det. Da vi var
færdige mødtes vi ved biksen og fik en meget kold øl og vand. Da vi var så mange
tog det kun halvanden time.
Men vi fra betyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle som mødte op på trods af at det var ret
koldt! (Hanne)